Úvod

Občanské sdružení Communitas auxilium – společenství pro pomoc vznikla na konci roku 2011 (23.11.2011) na základě potřeby vytvořit právní , ekonomické a organizační zázemí pro aktivity většího společenství různě zaměřených lidí, kteří pomáhají s různými projekty a aktivitami v krajském městě Zlíně. U jeho vzniku a rozjezdu stojí lidé s dlouholetou zkušeností s prací a realizováním projektů na úrovni řízení krajského města, oblasti evropských fondů a organizační a výchovnou dobrovolnickou prací v různých sdruženích (farnosti, kluby mládeže, skauti, sportovní organizace atd.)


Koncert k poctě Lukrécie Nekešové ve Štípě v neděli 15. května 2016.

Communitas auxilium – společenství pro pomoc, z.s. a Římskokatolická farnost ve Štípě uspořádala Koncert k poctě Lukrécie Nekešové z Landeka ke 400. výročí založení kláštera s kostelem ve Štípě, který se uskutečnil v neděli 15. května 2016 v 16 hodin v bývalém poutním kostelíku ve Štípě.

koncert

V programu vystoupilo Smyčcové kvarteto členů Filharmonie B. Martinů (Josef Vyžrálek, Josef Kubelka, Miroslav Kašný, David Kefer), kteří zahráli skladby 16. a 17. století. Dále zazněla dramatizace části nejstarší kroniky kartuziánských klášterů ve Štípě a ve Valdicích – Dějiny hradu Mariina od člena kartuziánského řádu bratra Kašpara z Binsfeldu v podání Josefa Kollera, herce Městského divadla ve Zlíně.

Spolek Communitas auxilium – společenství pro pomoc pokračuje v rekonstrukci této nejstarší památky ve Zlíně. Letos začne restaurovat vnitřní výmalbu. Jako propagaci této kulturní památky spolek uspořádal tento velmi zajímavý koncert v prostorách kostelíka, kde zazněla po mnoha desetiletích opět hudba. Návštěvníci si vychutnali spojení historických textů pojednávajících o nejzajímavějším období kostelíka v době, kdy Albrecht z Valdštejna začal na popud své manželky Lukrécie Nekešové připravovat stavbu kostela nového a hudby z tohoto období v podání smyčcového kvarteta. Zajímavé prostředí starobylého kostelíka tak bylo umocněno strhujícím výkonem herce Josefa Kollera, který byl doplňován profesionálním výkonem hudebníků Filharmonie B. Martinů Zlín. Posluchači se tak mohli skutečně přenést jak textem, tak i hudbou do období 17. století.

Koncert podpořilo Statutární město Zlín.

Mgr. Miroslav Kašný, předseda spolku