< návrat zpět

Současný stav

V letošním roce opět pokračujeme v opravách kostelíka. Díky dotaci, kterou jsme obdrželi od Statutárního města Zlína z Kulturního fondu ve výši 320 000 Kč získá kostelík zase po mnoha letech nová vrata. Bude vyrobena replika původních vrat podle dochovaných fotografií. Díky dotaci, kterou jsme obdrželi od Ministerstva kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 119 000 Kč obnovíme oltářní menzu a část vnitřních omítek. Oběma institucím, jak Ministerstvu kultury, tak Statutárnímu městu Zlín, děkujeme za poskytnuté prostředky.